حق مسلم ما

تیر ۳۰، ۱۳۸۸

پیش بینی ادیسون : محموداحمدی نژاد بر اثر برق گرفتگی خواهد افتاد

.
.
.
.
.
.
.
.باور کردنی نیست. طرحی که تا چند روز پیش جدی گرفته نمی شد، می رود تا به مرگبارترین سلاح جنبش سبز بدل گردد. طرح خاموشی سبز در صورت اجرای صحیح، توان آن را دارد که ظرف کمتر یک ماه، یک کشور را تا مرز فروپاشی پیش برد و تنها پادزهر آن همراهی با ملت است. ابعاد خرابی این طرح با زلزله ای سهمگین و اعتصابی سراسری و نامحدود قیاس می گردد.
آنچه که در اجرای این طرح اهمیت دارد، تداوم آن حتی در صورت شکست در دفعات نخست است. مثلا اجرای آن در روزهای فرد هفته، حاکمیت را در تقابل با این طرح بنیان افکن، مستأصل می کند. تنها اجرای 3 بار موفقیت آمیز این طرح، چنان صدماتی بر پیکرهء نیروگاهی کشور می زند، که جبران آن تا مدتها میسر نیست. جالبترین نکته استفاده از این سلاح مرگبار، بی هزینه بودن آن با احتمال 100 درصد است.
این طرح در صورت موفقیت، با تمام سادگی آن، دنیا را به لرزه در خواهد آورد. ایران می رود تا به الگویی برای انقلابیون دنیا بدل گردد. بدون شک جنبش سبز، نخستین جنبشی خواهد شد که نشان داده که توان فراوانی در بهره گیری از مدرن ترین فناوری های روز را داراست. زنگ خطر برای همهء دیکتاتورهای معاصر به صدا درآمده.
.
.
.