حق مسلم ما

مرداد ۰۳، ۱۳۸۸

دکتر محمود احمدی نژاد ، اپوزیسیون داخلی ( سبزها) را مجانی به سفر میفرستد

دکترمحمود احمدی نژاد در اقدامی عجیب و غیر منتظره و شاید بی نظیر ، با ارسال نامه های جداگانه برای میرحسین موسوی ، مهدی کروبی، سید محمد خاتمی و هاشمی رفسنجانی درخواست نمود به منظور رفع خستگی
و آرام شدن وضعیت کنونی کشور ، آنها و تمام طرفدارانشان بصورت رایگان به مسافرت ایده آل بروند .
تمام هزینه ها توسط نهاد ریاست جمهوری و نهاد مجتبی پر رو پرداخت خواهد شد .
ناظران سیاسی معتقد هستند این طرح توسط کارشناسان روسی به دکتر محمود احمدی نژاد پیشنهاد شده است .
بدیهی است با اجرای دقیق این طرح در کمتر از دو هفته تمام مشکلات سیاسی و چالشهای پیش روی دکتر مرتفع خواهد گردید
هنوز هیچکدام از دریافت کنندگان نامه پاسخی به محمود نداده اند .
.
.
.