حق مسلم ما

مرداد ۰۲، ۱۳۸۸

دعوت جنبش سبز از مردم برای حضور در منزل اشکان سهرابی

این خواست خانواده مرحوم اشکان سهرابی است . از عموم مردم دعوت کرده اند .
.
حضور همه ما در منزل شهید اشکان سهرابی موجب تسلی خاطر بازماندگان ، تقویت جنبش سبز و تضعیف دولت کودتا خواهد شد .
.
.