حق مسلم ما

تیر ۲۶، ۱۳۸۸

سید علی خامنه ای : من کنت رهبر فهذا محمود نوکر

در تاریخ اسلام هیچگونه اثری از انتخابات و انتخاب کننده و انتخاب شونده وجود ندارد
پیامبر اسلام برای انتخاب امام بعد از خود انتخابات برگزار نکرد
حضرت محمد روز غدیر زیر افتاب داغ به مردم گفت " من کنت مولا فهذا علی مولا "هرکس من مولای او هستم
بعداز من علی مولای اوست . دین اسلام با انتخابات و دموکراسی بیگانه است
آنچه خامنه ای برای انتخاب محمود احمدی نژاد کرد ، دقیقا حکم اسلام بود و عین اسلاف خود عمل نمود
او بصورت دیکتاتوری محض ، و بدون رعایت هیچکدام از قوانین انسانی و حقوقی و تنها
بر مبنای قوانین اسلامی دست محمود را بلند کرد وگفت او رئیس جمهور شما مردم است .
شما مردم نمی فهمید و من قیم و ولی شما هستم و برای شما مطابق قوانین اسلام تصمیم میگیرم .و به شما
مردم میگویم "من کنت رهبر ، فهذا محمود و نوکر " نوکر در اسلام یعنی همه کاره مردم
بر خامنه ای هیچگونه ایرادی وارد نیست . آنچه ما گرفتار آن هستیم همین دین دیکتاتوری اسلام است
در هیچ جای قران نه به دموکراسی و نه به انتخابات اشاره نشده
اگر فکر میکنید اسلام برای شما دموکراسی و آزادی به ارمغان می آورد سخت در اشتباه هستید
اسلام دین تقلید و مقلد است
اسلام دین فرماندهی خانوادگی است . هر کس پسر یا برادر خود را بعنوان امام بعدی معرفی کرده.
از اسلام و جمهوری اسلامی بیش از این انتظار نداشته باشید
آنها که درجمهوری اسلامی بلند حرف میزنند و برای بقیه تصمیم میگیرند یا اخوند هستند یا ملا یا شیخ و از این موجودات نمیشود بیش از قوانین 1400 سال قبل توقع داشت .
.
.