حق مسلم ما

تیر ۲۵، ۱۳۸۸

باعکس اشکان ، ندا ، سهراب و...میرویم نماز جمعه تا میرحسین تنها نباشد .

به یاد مرحوم طالقانی
با در دست داشتن عکسهای شهدای سبز و زیر انداز سبز
به نماز جمعه میریم
تا ا.ن و خ .ر ببینند چه کسانی را کشته اند
به نماز میرویم تا یکبار دیگر تمام دنیا ببیند مردم ایران با هم اند و سید علی خ . ر و محمود ا.ن تنهایند
این جمعه میرحسین را تنها نمی گزاریم
وعده ما فردا دانشگاه تهران محل بر گزاری نماز جمعه
تکثیر پوستر زیردر وبسایتها و وبلاگها و... کمک به اطلاع رسانی است
ما پیروزیم چون حق با ماست