حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۸۸

آیا دستان biden ، שמעון פרס واحمدی نژاد در یک کاسه است ؟

جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا گفت این کشور در مقابل اسرائیل در موضوع ایران قرار نمی گیرد. به نظر می رسد این اظهارات چراغ سبزی برای حذف خطر هسته ای ایران از سوی اسرائیل باشد. بایدن به ABC گفت: "اسرائیل کشوری مستقل است و می تواند برای خود تصمیم بگیرد. این به منافع آن ها و تصمیمشان بستگی دارد که چه تصمیمی در قبال ایران یا هر کشور دیگری بگیرند" دولت نتانیاهو گفته است ترجیح می دهد برنامه هسته ای ایران از راه دیپلماسی متوقف شود اما احتمال حمله نظامی را رد نکرد.سخنان بایدن را به زبان انگلیسی از اینجا بخوانید .
آیا تاریخ تکرار خواهد شد . تبانی آمریکا و آخوندها برای قلع و قمع کردن مردم ایران .
سال 57 انقلاب شد . دیپلماتهای آمریکایی دستگیر شدند و بعد از 444 روز آزاد شدند . شهریور 59 عراق با حمایت آمریکا به ایران حمله کرد و در نهایت جمهوری اسلامی توانست با توجه به وضعیت جنگی تما م اپوزیسیون داخلی و خارجی اش را از بین ببرد . کشتارهای دهه اول انقلاب زیر پرچم جنگ مدفون شد و بدینوسیله حکومت دیکتاتوری آخوندی قوت گرفت .
حالا که جنبش سبز مردمی ، بصورت خودجوش در همه جای دنیا فرا گیر شده است و می رود تا کم کم استخوانهای استبدادی و دیکتاتوری حکومت ایران را بعد از یک قرن خرد کند و جامعه ایرانی را بعد از مبارزه بیش از یکصد سال به دموکراسی و برابری نزدیک کند ، این اظهارات آقای بایدن معاون جناب اوباما به چه معنایی است .
اگر اسرائیل به ایران به هر بهانه ای حمله کند( با توجه به مانور ماه گذشته اسرائیل که با کمک کشور مصر انجام گرفت و در آن زیر دریایی های موسوم به دلفین در آن شرکت داشتند به نظر می رسد حمله به ایران جدی باشد).
حکومت اسلامی به رهبری دیکتاتور بزرگ و معاونت محمود تیر خلاص زن هار شده و فاجعه ای مانند فاجعه ی کشتار 67 به راه می اندازد.و براحتی تمام آزادیخواهان را میکشد وفعالیتهای ما را سرکوب میکند و یک گورستان خاوران جدید میسازد احتمالا در باختر.
حالا باید از مسئولین آمریکایی و اسرائیلی که همیشه در رادیو و تلویزیونهایشان فریاد میزنند ما با مردم ایران هستیم وبه خواست و تصمیم مردم ایران احترام میگذاریم سوال کرد .
آیا مردم ایران در این شرایط کنونی جنگ می خواهند ؟
هر گونه حمله ای به ایران موجب اتحاد همه ایرانیان در تمام جهان با حکومت دیکتاتوری اخوندی خواهد شد و آتشی به پا خواهد کرد که دامنه جنگ از چهار دیواری ایران تا کاخ سفید کشیده خواهد شد .
اگر از ملا و اخوند و دیکتاتوری بیزاریم که هستیم . اما ایران را دوست داریم .
این رفتار آمریکا نشان از حمایت آمریکا و اسرائیل از دولت ظلم و جور محمود 13 دارد و لاغیر .