حق مسلم ما

تیر ۱۱، ۱۳۸۸

چشم دنیا به تظاهرات 18 تیر ایران است ,به استقبال لباس شخصی ها برویم

امسال با حضور خود ، جنبش سبز مدنی را به 18 تیر پیوند زنیم
به فرمان موسوی 15 -16 -17 اعتکاف =اعتصاب میکنیم
18 تیر پرشور و با تما قدرت در تظاهرات شرکت میکنیم
حضور پر شور ما مشت محکمی بر دهان کودتاچیان است
حضور پر رنگ ما یعنی غیر مشروع بودن دولت احمدی نژاد
حضور ما یعنی حمایت از موسوی
سپاه پاسداران و تعدادی نماینده خود فروخته میخواهند میر حسین را دستگیر کنند . با حضور سبز خود به آنها بگویم سر جای خودتان بنشینید تا ملت ایران شما را سر جایتان ننشانده است
.
27 کشور قدرتمند اروپا با احضار سفیرانشان از جمهوری اسلامی بزرگترین کمک را به جنبش سبز مردمی کردند با حضور خود در تظاهرات هجده تیر مشت محکمی بر وجود کودتا چیان خواهیم زد

مسیرهای راهپیمایی 18 تیر در شهرهای بزرگ سراسر کشور
تهران

1- میدان ونک – میدان ولیعصر – خیابان انقلاب – میدان انقلاب2- میدان قندی – خیابان سهروردی – میدان هفت تیر – خیابان کریم خان – خیابان انقلاب – میدان انقلاب3- میدان امام حسین – میدان فردوسی – خیابان انقلاب – میدان انقلاب4- میدان امام خمینی (توپخانه) – میدان 31 شهریور – خیابان حافظ – خیابان انقلاب – میدان انقلاب5- میدان راه آهن – میدان منیریه – خیابان ولیعصر – خیابان انقلاب – میدان انقلاب6- خیابان رودکی (سلسبیل) – خیابان آزادی – میدان انقلاب7- میدان آزادی – خیابان آزادی – میدان انقلاب8- میدان صادقیه – ستارخان – میدان توحید – بزرگراه نواب – خیابان آزادی – میدان انقلاب9- تقاطع جلال آل احمد وکارگر – خیابان کارگر – میدان انقلاب
شیراز
1- خیابان ستارخان – خیابان ملاصدرا – خیابان زند – فلکه ستاد2- میدان دانشجو (علم) – خیابان باغ ارم – بلوار آزادی – فلکه ستاد3- چهارراه سینما سعدی – چهارراه پارامونت – خیابان مشیرفاطمی – فلکه ستاد4- دروازه کازرون – چهارراه گمرک – چهارراه پارامونت – خیابان مشیرفاطمی – فلکه ستاد5- شاهچراغ – چهارراه نمازی – فلکه شهرداری – چهرراه زند – فلکه ستاد6- دروازه اصفهان – - فلکه شهرداری – چهرراه زند – فلکه ستاد
مشهد
1- پارک ملت – بولوار سجاد – فلکه راهنمایی2- میدان بوعلی – میدان فردوسی – فلکه راهنمایی3- خیابان مطهری – میدان تختی – فلکه راهنمایی4- حرم امام رضا – میدان سعدی – میدان تختی – فلکه راهنمایی5- میدان هفده شهریور – میدان ده دی – سناباد – فلکه راهنمایی6- میدان دکتر شریعتی – فلکه احمدآباد – سه راه راهنمایی – فلکه راهنمایی7- میدان فلسطین – سه راه راهنمایی – فلکه راهنمایی
اصفهان
1- میدان فرح آباد – خیابان وحید – خیابان بوستان ملت – سی و سه پل2- چهاراه دانشگاه – خیابان حکیم نظامی – خیابان بوستان ملت – سی و سه پل3- دروازه شیراز – چهارباغ بالا – سی و سه پل4- فلکه فرودگاه (بسیج) – فلکه فیض – خیابان میرفندرسکی – چهارباغ بالا – سی و سه پل5- فلکه بزرگمهر – فلکه خواجو – سی و سه پل6- میدان احمدآباد – چهارراه شکرشکن – چهارراه نقاشی – فلکه خواجو – سی و سه پل7- سبزه میدان – چهارراه شکرشکن – چهارراه نقاشی – فلکه خواجو – سی و سه پل8- میدان نقش جهان – دروازه دولت – چهارباغ پایین – سی و سه پل9- میدان وفایی – چهارراه دکتر بهشتی – چهارراه قصر – سی و سه پل
تبریز
1- میدان ستارخان – سه راه توکلی – چهارراه حقیقت – میدان شمس تبریزی – پل قاری2- میدان انقلاب – سه راه توکلی – چهارراه حقیقت – میدان شمس تبریزی – پل قاری3- تقاطع خواجه رشید – پل قاری4- چهرراه آبرسان – چهارراه منصور – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری5- چهارراه ارتش – چهارراه باغشمال – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری6- چهارراه حکیم نظامی – چهارراه شهناز – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری7- چهارراه لاله – میدان قونقا – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری8- نصف راه – میدان قونقا – سه راه خاقانی – میدان دانشسرا – پل قاری9- میدان بهار – چهارراه بهار – میدان نماز – میدان دانشسرا – پل قاری

جنبش سبز مردمی