حق مسلم ما

خرداد ۲۸، ۱۳۸۸

چرا لغو شرکت در نمازجمعه؟ آیا مردم ایران نامحرم هستند ؟

با وجود فراخوان وسیع برای شرکت در مراسم نماز جمعه به امامت خامنه ای این فراخوان لغو شد. ممکن است در نگاه اول گفته شود این امر به دلیل پرهیز ازدرگیری احتمالی بین شرکت کنندگان و بسیجی ها مسلح به چماق و چاقو می باشد. ولی این چیز جدیدی نیست. قبلأ هم مردم را از درگیری بر حذر داشته بودند. چه اتفاقی در پشت صحنه افتاد که به یکباره نظر برگشت؟ آیا دولت کودتا پاشنه آشیل جنبش سبز را پیدا کرده است؟ آیا توافقاتی در پشت صحنه صورت گرفته است که مردم مانند همیشه باید از آن بی اطلاع بمانند؟ آیا این قضیه با دستگیر شدن عناصر اصلاح طلب و ممنوع الخروج شدن فرزندان رفسنجانی مرتبط است؟ اینها پرسشهایی است که بدون پاسخ باقی می مانند. چون مانند همیشه مردم را فقط برای جلوی صحنه می خواهند و باز مردم مانند همیشه محرم راز نیستند. خدا می داند آینده این جریان به کجا بکشد. امیدوارم اشتباه کرده باشم. ولی فکر می کنم در روزهای آینده بعد از سخنرانی خامنه ای در نماز جمعه در ساعات آینده ، توافقات پشت پرده رفسنجانی با دیگر طرفین مناقشه و نظر نهایی شورای نگهبان بالاخره همه چیز معلوم می شود.

آقای کروبی و آقای موسوی بیا جواب بده . ؟ لطفا بیا جواب بده ؟ بخاطر خون جوانانی که ریخته شد بیا جواب بده ؟

.