حق مسلم ما

خرداد ۱۹، ۱۳۸۸

آخرین ترفند محمود احمدی نژاد در تبلیغات

سو استفاده از رنگ سبز و سفید


.
.
.