حق مسلم ما

آبان ۲۷، ۱۳۹۴

چرا خون بعضی ها از خون بعضی دیگر پر رنگ تر است ؟

هر روز خبر میرسد که داعش ( ساخته ترکیه , عربستان و قطر ) صدها نفر را کشت , سر برید , از ارتفاع پرت کرد پایئن و... صرف نظر از اینکه داعش سنت رسول الله را بجا می آورد و کاری خارج از دستورات اسلام انجام نمی دهد چون ... ! 
همین داعش به سنجار حمله کرد , زنان ایزدی را ... در بیروت عملیات تروریستی کرد , در مصر یک پرواز را ساقط کرد و صدها نفر را کشت و می کشد ! این اخبار یکی دو روز در صدر خبرها بود و تمام شد .
اما حمله تروریستی داعش به فرانسه اینقدر واکنش داشت و اینهمه بر رسانه ها اثر گذاشت و سمبلهای کشورها از آلاسکا تا توکیو به رنگ پرچم فرانسه درآمدند . هنوز در صدر اخبار است و خلاصه اینکه همه دنیای مدرن شده فرانسه !
چرا خون مردم فرانسه از خون مردم خاورمیانه پر رنگ تر است ؟
چون دین دراکثریت مردم خاورمیانه مهمتر از هر چیز دیگر است , در خاورمیانه قرآن و تورات از همه قوانین بالاتر است . مردم در خاورمیانه به خاطر دین هر کاری میکنند و کشتن آدمها در دین های خاورمیانه یک قداست دارد و کسی که مسلمان است یا یهودی است اگر غیر همدین خود را بکشد به بهشت میرود .
همه مردم جهان میدانند که کشتن در خاورمیانه یک مسئله عادی و معمولی است , مقتول رفته بهشت چون دین دار است و ضارب هم خواهد رفت بهشت چون دین دار است .
شیعه سنی را بکشد و سنی شیعه را و یهودی هر دو را و مسلمان یهودی را و مسیحی ... سایر ادیان در خاورمیانه کافر هستند و ریختن خونشان آسان و لازم است . لذا کشت و کشتار در خاورمیانه یک مسئله معمولی است , کشتن در خاورمیانه مثل مسواک زدن در دنیای غرب یک کار روزانه و معمولی است . البته دین در غرب هم هست اما نه با آن غلظتی که دین در خاورمیانه هست .
و اینجاست که باید یادآور شویم که " دین افیون ملتهاست "
در گزارش زیر به خیلی مسائل اشاره شد که تاحدودی میتواند درست باشد اما به مسئله اصلی اشاره نشد . و آن دین است .