حق مسلم ما

آبان ۲۶، ۱۳۹۴

چاقو دسته خودش را نمی برد !

میگویند آمریکا بزرگترین ارتش دنیا است , اروپا و اسرائیل چنین و چنان هستند و... اما دو سال است که چهار یاغی داعشی را نمی توانند مهار کنند . بعید نیست این آمریکایی ها خودشون داعش را ساخته اند تا به بهانه آن یک جنگ چند ده ساله راه بیندازند و به دوست و دشمن اسلحه بفروشند , خاور میانه را کلنگی کنند تا منافع خودشان تامین شود .
حملات فرانسه هم ساخته و پرداخته خودشون است .
کم کم دارم طرفدار جمهوری اسلامی ایران میشم , انگار سیاست خارجی آخوندها سالمتر از این غربی ها ست .... , احساساتی تفکر نکنید .
دم خروس را باور کنیم که غربی ها قدرت نظامی چنین و چنان هستند یا قسم حضرت عباس را که نمی توانند یک گروهک محدود را مغلوب کنند .