حق مسلم ما

شهریور ۰۱، ۱۳۹۳

باید با کلاهک هسته ای از تمام مسلمانان پذیرایی کرد !

هر جای دنیا که مسلمانی باشد و قرآنی باشد و سنت محمد جاری گردد , قتل و تجاوز و جنایت موج میزند . با ریدن بر پرچم اسلام و نکوهش مسلمانان کاری درست نمی شود . با تقسیم مسلمانان به دو گروه تندرو و میانه رو هیچ اتفاقی نمی افتاد , اگر خواهان صلح و امنیت و زندگی بدور از اخبار تلخ هستیم باید با کلاهک هسته ای نسل این تروریستهای محمدی را از روی زمین جمع کنیم . از مکه و مدینه تا هند و ایران و عراق و مصر و تونس . هر جا مسلمان هست باید با تشعشعات شدید رادیو اکتیویته نسلش را منقرض کرد . تف به اسلام و گوه توی دهن متولیان اسلام .