حق مسلم ما

مرداد ۲۹، ۱۳۹۳

اگر این خبرنگار ایرانی بود , حکومت ایران چه تصمیمی میگرفت

اگر این خبرنگار انگلیسی بود , حکومت انگلیس  بلافاصله جک استرا را می فرستاد تا با داعش وارد گفتگو شود بلکه  از این پشم کلاهی برای خودش ببافد
 اگر این خبرنگار روسی بود , حکومت روسیه شیر گاز و نفت اروپا را می بست و برای بشار اسد سلاح جدید می فرستاد
 اگر این خبرنگار سوئدی بود , حکومت سوئد ضمن محکوم کردن این واقعه رفراندم عمومی میکرد تا مردم بگویند چیکار باید کرد و تا برگزاری رفراندم , آب از آسیاب می افتاد
 اگر این خبرنگاراسرائیلی بود , حکومت اسرائیل از غزه تا بصره را شخم میزد تا دفاع مشروع خودش را به جهانیان نشان دهد

اگر این خبرنگار  عربستانی  بود , حکومت عربستان پسر عموی این خبرنگار را زندانی میکرد و هیچکس در دنیا از این موضوع با خبر نمیشد
اگر این خبرنگار کانادایی بود , حکومت کانادا به تجلیل از همسر و مادر و خواهرش می پرداخت و حسابی به پدر, بردار و پسرش می توپید
اگر این خبرنگارژاپنی بود , حکومت ژاپن یک بازی کامپیوتری جدید می ساخت تا بچه ها روزی صدبار این خبرنگار را نجات دهند و بروند مرحله بعدی
اگر این خبرنگاراسترالیایی بود , حکومت استرالیا با تقبیح این رفتار غیر انسانی و بربری خواندن آن , پناهنگان به استرالیا را به جزائر گاگوگا تبعید میکرد
اگر این خبرنگارپاکستانی بود , حکومت پاکستان حکومت نظامی اعلام میکرد تا در خونخواهی قبایل هزاران نفر دیگر کشته نشوند و چون موفق نمی شد , دهها بمب و ترور و ... اتفاق می افتاد
اگر این خبرنگار ایرانی بود , حکومت ایران ضمن شهید خواندن او این روز تاریخی را روز خبرنگار اعلام میکرد !!! به نظر شما اگه این خبرنگار ایرانی بود حکومت دیکتاتوری اسلامی چه میکرد ؟؟؟؟؟؟