حق مسلم ما

مرداد ۱۸، ۱۳۹۳

رفتار وحشیانه و غیر اخلاقی فرقه ضاله مسعود رجوی با اعضای اشرف


ایرج مصداقی در گفتگو با رها تی وی از جنایت های مسعود رجوی در اشرف سخن گفت . وی مسائلی را در باره تجاوز های جنسی و اخلاقی نسبت به مجاهدین خلق توسط سران آنها افشا کرد.
اعتراف به روابط سکسی و همچنین گناهان و افکار خلاف سازمان و فیلم برداری از این اعترافات و انجام این اقرار ها بصورت مراسم رسمی و عمومی برای گرو گان گیری مجاهدین بوده است. تبدیل مبارزین به شکنجه گر و ساخت زندان های مخوف در اشرف توسط مسعودو فرار از عراق قبل از حمله امریکا از خیانت های مسعود رجوی به مجاهدین است.


کسانی که باید به میز محاکمه کشیده شوند مسعود و مریم رجوی هستند ( مقاله مستند و خواندنی + ویدیو)