حق مسلم ما

مرداد ۱۵، ۱۳۹۳

دبستان پسرانه شهید مظفر الوندی برای سال جدید تحصیلی کودکان شما را ثبت نام میکند


مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری ایران در واکنش به تجاوز ناظم یک مدرسه در تهران به چند کودک ۸ تا ۱۱ ساله گفته است: "تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است و خود کودک دلش میخواسته مورد تجاوز و آزار قرار بگیرد , بنابراین باید زمینه این گونه گرایش‌ها از بین برود. "  و لابد ناظم مسلمان دبستان بیگناه است و شایشتگی اداره کردن وزارت آمیزش و پردازش اسلامی را دارد