حق مسلم ما

شهریور ۰۸، ۱۳۹۳

خلیفه بکند حرام است ,امام بکند حلال است

از خلیفه الله بغدادی تا امام خامنه ای