حق مسلم ما

شهریور ۰۶، ۱۳۹۳

سخنگوی فارسی زبان داعش معرفی شد

همانطور که در تصویر زیر می بینید , طی حکمی از سوی خلیفه الله الاعظم حضرت ابوبکر البغدادی سخنگوی اسلامی فارسی زبان داعش معرفی گردید .