حق مسلم ما

مرداد ۱۱، ۱۳۹۳

وحشی ترین حیوانات انسان نما را بشناسیم !

آیا میدانید وحشی ترین حیوانات انسان نما در کدام مناطق کره زمین زندگی میکنند ؟
 این جانوران  از زالو خوناشام تر هستند و از پلنگ گرسنه  وحشی تراند , کمتر از الاغ می فهمند و هیکلشان از خرس بزرگتر است . انقراض اینگونه جانوران به همت همه جانبه الیتهای جوامع گوناگون و اطلاع رسانی توسط مدیای عیر وابسته , بستگی دارد و این یعنی اینکه حالا حالا ها نسل این حیوانات وحشی منقرض نخواهد شد .