حق مسلم ما

مرداد ۱۰، ۱۳۹۳

بشار اسد با حمایت ولی امر مسلمین جهان در سوریه چیکار که نکرده است ؟


" سزار" نام مستعار عکاس نظامی سوریه است، که پنجاه و پنج هزار قطعه عکس را از یازده هزار قربانی سوری در اختیار کنگره آمریکا قرار داد. سزار عکاس رسمی بشار اسد در ارتش سوریه بوده است .


اگر ناراحتی قلبی دارید روی لینک زیر برای دیدن سایر عکسها  کلیک نکنید 
این فرد که به تازگی از سوریه گریخته ، با چهره ای پوشیده و به صورت ناشناس در جلسه  کنگره آمریکا حاضر شده و در باره شکنجه و کشتار شهروندان سوری توسط حکومت بشار اسد شهادت داد. این عکس های تکان دهنده نمایانگر شکنجه هایی همچون قطع اعضای بدن، درآوردن چشم، سوزاندن بدن و ... شهروندان سوری است. " سزار" در این باره گفته، شکنجه های اعمال شده مسلمانان، مسیحیان، جوانها، پیر ها و حتی کودکان و زنان را شامل شده و سپس اجساد این قربانیان شماره گذاری و به یک پایگاه نظامی در " دمشق " منتقل شده است.