حق مسلم ما

تیر ۲۸، ۱۳۹۳

فصل مشترک همه انسان نماهای امروزی , قرآن , سکس و اسلحه است

انسان نما موجودی است به لحاظ ظاهری مشابه انسان اما بجای عقل و شعور در مغز او کتابی ورق میخورد که از نوشتن ان شانزده قرن می گذرد , انسان نمایان جز اسلحه , قرآن و تجاوز جنسی هیچ کلمه دیگری را بلد نیستند . در تصویر زیر شش انسان نمای معاصر را می بینید .
هر جا سخن از اسلام و فرامین قرآنی است , جنایت علیه بشریت میدرخشد