حق مسلم ما

خرداد ۱۶، ۱۳۹۳

حمید رسایی در برزیل دلواپس تیم ملی یا ... !

حمید رسایی وارد برزیل شد تا مراقب اختلافات فرهنگی بازیکنان تیم ملی فوتبال باشد تا دوباره این اختلاف فرهنگی برزیل و جمهوری اسلامی کار دست ولایت مطلقه ندهد .
جمهوری آخوندی اسلامی فکر کرده فوتبالیستهای تیم ملی فوتبال فارغ التحصیل حوزه علمیه قم یا مدرسه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هستند که باید دلولپسشون بود .