حق مسلم ما

خرداد ۱۶، ۱۳۹۳

الاغی از بیت رهبری کم شد


مهدوی کنی ریق رحمت را سر کشید و ملتی را خوشحال کرد , ٨٣ سال عمر بی حاصل و بی خاصیت ، ٨٣ سال دستمال بدستی روح الله و سید علی و... ، او برای حفظ منافع دنیایش تن به هر کاری داد، او خفت و خواری , دروغگویی و تملق ظالم را به جان خرید، او به دست بوسی  روح الله و سید علی  عادت داشت . مهدوی کنی با هفتاد میلیون آتش به گوری روانه خاک شد . تف به روح بی خاصیتش , تف به قبر خودش و اربابش .

باشد که درمرگ ارباش سید علی , جشنی بزرگتر از چهارشنبه سوری بر پا کنیم 

یعنی همه دنیا به ما بخندند و مسخرمون کنند حق دارند . ندارند؟ ( یک دقیقه این ویدیو را ببینید )