حق مسلم ما

خرداد ۱۰، ۱۳۹۳

شادی موجب تحقیر متولیان اسلام میشود , پس با صدای بلند برقصیم !

شش جوان ایرانی , سقف دین تشیع را فرو ریختند !
نماز ستون دین اسلام و فرهنگ شیعه است و با یک گوز میشکند , توقع دارید سقف این بنا با یک قر کمر فرو نریزد ؟ به مراجع  مفتخور و غارتگر اعظام حق بدهید که نگران ریزش ساختمان شیعه باشند . 
حال که ستون و سقفش به این آسانی فرو می ریزد , کفن و دفن متولیانش به یک تف بند است
تا آخوند کفن نشود این وطن وطن نشود