حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۳

جلاد اصلی کیست ؟

در این تصویر چهار جلاد اسلامی و دو نگون بخت را می بینید که در یک قدمی  اجرای حکم شرعی اعدام ایستاده اند .
جلاد اصلی کیست ؟
الف : اسلام       ب : آلت الله خاله منی      پ : فقه شیعه       ت : هر سه گزینه صحیح است


ملتی که برای مفتخوری انقلاب کند , آخرش به گوه خوری می افتد ( سند )