حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۳

بشار اسد ( قصاب اسد ) برای سومین بار کاندیدای ریاست جمهوری سوریه شد

دیدار محرمانه سید علی با بشار اسد در تهران در آستانه انتصابات ریاست جمهوری سوریه
انتشار این خبر در رسانه های داخلی ایران مصداق مجرمانه دارد