حق مسلم ما

خرداد ۰۴، ۱۳۹۳

آگهی اصلی ترحیم مه آفرید امیر خسروی

او رفت تا ما بمانیم و خدمت کنیم . متاسفانه بعضی برای اینکه چهره این ولایتمدار را خراب نشان دهند , آگهی تسلیت و ترحیم جعلی منتشر کرده اند . در آگهی اصلی ( آنچه در زیر می بینید ) اسامی مشکوکی به چشم میخورد که ماهیت اصلی اعدام غیر منتظره را توجیه میکند .