حق مسلم ما

خرداد ۰۲، ۱۳۹۳

بعد از سی و شش سال حکومت امام زمان , روحانیت مقدس و الهی شیعه کجا ایستاده ؟

این جوانان یا صهیونیست هستند و یا مزدور آمریکا و یا خود فروخته غربی ! شاید هم از اعضای منافقین باشند , بعید نیست سلطنت طلب طاغوتی باشند و خدا چه میداند ممکن است از اعضای رسمی جیش العدل , ریگی , پژاک و ... باشند . احتمال اینکه از وهابیان عربستان یا سلفی های مصری هم پول گرفته باشند هست , هیچ بعید نیست گروه 1+5 به حساب شخصی این دشمنان پول هنگفت واریز کرده باشند و شاید هم از عناصر جدایی طلب هستند ...! خدا چه میداند شاید با داعش همکاری میکنند و احتمال اینکه مستقیما از اوباما و کمرون و نتانیاهو یا مرکل پول گرفته اند که اینگونه مقام شامخ روحانیت را دست بندازند و مسخره کنند . به این ویدیوی کوتاه نگاه کنید .


قدر مسلم اینکه اینها جوانان امروز ایران نیستند که در حکومت امام زمان بدنیا آمده اند , در مکتب امام حسین بزرگ شده اند و در مدارس اسلامی ایران توسط مربیان پرورشی و معلمان دینی آموزش دیده اند , اینها جوانانی نیستند که صبح تا شام در سایه پروپگاندای اسلامی تربیت شده باشند و از نعمت تلویزیون ملی اسلامی و مدارس اسلامی و جامعه اسلامی برخوردار بوده اند . اینها جوانانی نیستند که زیر بمباران احادیث و روایات اسلامی و تلاوت قران و ... در حکومتی که رهبرش ولی امر مسلمین جهان است بزرگ شده باشند .
نتیجه سی و چند سال تبلیغات اسلامی و اسلامی کردن همه چیز و همه جا شده این جامعه ای که جوانانش با مسخره کردن یک آخوند که نماد رسمی اسلام و حکومت است به ملایان و حکومت مداران اسلامی پیام میفرستند که خر خودتان هستید و آنچه میگوئید خزعبلاتی بیش نیست . اینها میگویند اسلام قادر به اداره یک بقالی نیست چه رسد به یک مملکت . اسلام و دستورات اسلام ساخته دست همان کسانی است که کارنکرده شکم گنده میکنند و روزی چهار بار حسین را میکشند تا مردم بدبخت را سرکیسه کنند .

التذاذ از زن محجبه , حق مسلم ماست