حق مسلم ما

خرداد ۰۱، ۱۳۹۳

التذاذ از زن محجبه , حق مسلم ماست

از شیخ پشم الدین تخمه دار نقل است که هر کس به هفت زن محجبه و ترجیحا دختر آخوند شیعه تجاوز کند در طبقه هفتم بهشت جای دارد . رحمت الله علیه در کتاب تلذذ الرساله می آورد " لذتی که لای پای زن محجبه شیعه هست در کون زنبور عسل هم یافت می نشود " .