حق مسلم ما

فروردین ۳۰، ۱۳۹۳

نمودار بنفش اقتصادی نشان میدهد فقط در روزهای مذاکره نرخ ارز ثابت است

با توجه به نوسانات بازار ارز و تجربه جمشید بسم الله ( مدیر کل تعیین نرخ ارز ) مبنی بر  اینکه فقط و فقط در روزهای مذاکره نرخ ارز ثابت است پیشنهاد میکنیم , جوادشون از پای میز مذاکره بلند نشود تا اقتصاد ایران روند ثابتی داشته باشد .