حق مسلم ما

فروردین ۱۴، ۱۳۹۳

شهروندان ایرانی , قربانی توافقات پشت پرده

بعد از پرداخت کرورها پوند پول مردم ایران به انگلیسی ها بابت بالا رفتن سربازان ولایت از دیوار سفارت بریتانیا ! نظام مقدس اسلامی به ولایت امری پیامبر گونه فرزند خدا و جانشین االله بر زمین حضرت آیت الله خامنه ای ... تا زمانیکه آخوندهای حرامزاده اسلامی به دنیایی غرب باج بدهند هیچ ایرانی امنیت ندارد ولو اینکه شهروند بریتانیا , آمریکا یا گینه بیسائو باشد . غربی ها برای پاسپورتهای خودشان که برای شهروندان مهاجر صادر میکنند تره هم خرد نمی کنند و این را آخوندها خوب فهمیده اند خوب ........ یاد و خاطره ملوانان بریتانیایی اسیر سپاه پاسداران گرامی باد .
رویا صابری هم مانند رکسانا صابری ( شهروند ایرانی , آمریکایی ژاپنی ) وجه المصالحه دولت فاشیستی اسلامی با انگلیس قرار خواهد گرفت و... آخوندهای اسلامی ایران بحق نوادگان علی و حسین هستند .... ! همه بدبختی ما مردم ایران زیر سر اسلام است .
آزادی بیان در نظام الهی یعنی اینکه همه مردم آزاد هستند هرچه حسین بازجو در کیهان مینویسد را آزادانه بیان کنند .
حق مسلم ما : به این دلخوش نباشید که شهروند آمریکا یا بریتانیا هستید , شما ایرانی هستید و باید در زندان باشید ! آب و برق و اتوبس زندان مجانی است و این ارمغان اسلام است . این اسلام است که ملایان را ... کرده است .