حق مسلم ما

فروردین ۱۰، ۱۳۹۳

اعدام روی خط مرز

رژیم اسلامی ایران اعدام میکند و فرقه ضاله مظله جیش القتل هم اعدام میکند . مسئولیت تمام این اعدام ها با سید علی خامنه ای و شرکا است . مسئولیت این اعدام ها با تمام مراجع شیعه و سنی است , تمام این اعدام ها بر اساس فتاوای اسلامی همین مفتی ها ی بیسواد اهل سنت و آخوندهای احمق شیعه عملی میشود . امر به اعدام سنت پیامبر اسلام است و امر به اعدام امر به حفظ نظام دیکتاتوری و غیر بشری اسلامی است . هر جا سخن از اسلام است , خون مردم بیگناه ریخته میشود . واقعا که چه زیبا گفته است " دین افیون ملتها و اسلام افعی ادیان است " 

نظام فاشیستی اسلامی به جای هزینه کردن درآمدهای نفتی برای آبادانی شهر ها و استان های کوچک و بزرگ مملکت، نان را از گلوی مردمان محروم خود بریده و به جیب تروریست های حزب الله لبنان و سوریه و فلسطین می ریزد تا درخت پوسیده اسلام را آبیاری کند . این اقدامات ضد ایران و ایرانی حکومت به محرومیت مناطقی همچون سیستان و بلوچستان دامن زده و فقر و بدبختی و فلاکت را در آن نواحی می گستراند. از طرفی بی احترامی، توهین، تحقیر و تمسخر اهل سنت توسط رسانه ها و منبرهایِ شیعه حکومتی، مردمان سنی مَسلک ایران را خشمگین نموده و جز تخم نفاق و کینه و دشمنی در دل آنان کاشتن، ارمغانی دیگر برای وطن نداشته است. به دو مورد کلیدی یاد شده، اعدام های دسته جمعی مردمان اهل سنت کشور، آن هم به دلایل واهی را اضافه کنید و شما یک معجونِ تلخِ مُهلک برای باردار کردنِ مناطقِ محرومی همچون سیستان و بلوچستان با جَنین خشونت طلبی و انتقام جویی را در اختیار دارید! اصلن دور از انتظار نیست که به جای یک “جیش العدل”، ده ها “جیش العدل” در گوشه به گوشه نقاط محروم ایران شروع به فعالیت و انتقام جویی کنند. از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که مسئولیت قتل و به خاک و خون کشیده شدن فرزندانِ این مرز و بوم، از جمله مرزبانِ جانباخته جمشید دانایی فر، با شخصِ سید علی خامنه ای ایست و مقصر و جنایتکار و تروریست واقعی اوست که با سیاست های غلط و ضد انسانی اش موجب گشته تا مردمانی که حتی یکدیگر را نمی شناسند، با سُرب داغ به استقبال یکدیگر رفته و انتقام شان را از همدیگر بگیرند!