حق مسلم ما

بهمن ۱۷، ۱۳۹۲

سبد کالای بنفش ویژه اساتید دانشگاه و افراد باسواد !

در نسخ موجود است که وقتی اوس محمود هزاره چندم سیب زمینی توزیع میکرد و یارانه نقدی میداد , اکبر کوسه میگفت نظام گداپروری است , اما حالا که نوچه خودش سبد کالای مجانی میدهد , و برای افراد باسواد سبد کالای بنفش هدیه میدهد اسمش حمایت از بخش ضعیف جامعه است . حسن کلید همان اوس محمود خودمون است بدون سس فلفل

امام خمینی : به این دلخوش نباشید برایتان خانه می سازیم , اتوبوس مجانی میکنیم , ما شما را در حد گدایان سامرا و دمشق و بیروت ترقی میدهیم , به شما معنویت میدهیم , اسلام برای گداسازی و به استیصال کشیدن شما برنامه دارد .