حق مسلم ما

دی ۲۷، ۱۳۹۲

آزار و اذیت دو زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی طبسبنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، محمد امین عبدالهی و فخرالدین فرجی دو زندانی کرد تبعیدی محبوس در زندان مرکزی طبس هستند که از حق ملاقات، خواندن روزنامه و کتاب، تماس تلفنی روزانه محروم هستند. یکی از نزدیکان این زندانیان به گزارشگر هرانا گفت: ” خانواده این دو زندانی به دلیل دوری مسافت قادر به ملاقات هفتگی با ایشان نیستند اما چند بار هم که قصد ملاقات داشتیم مسئولین زندان می گویند باید اجازه وزارت اطلاعات را داشته باشیم و به این شکل ماههاست که از ملاقات با ایشان محروم مانده ایم.” زندان طبس یکی از زندانهای وخیم کشور به لحاظ بهداشتی است، زندانیان تبعیدی در این زندان در یک اتاق درب بسته و در زیر زمین نگهداری می شوند که فاقد هواکش و تهویه مناسب است و روزانه تنها یک ساعت اجازه هواخوری دارند. ریاست این زندان برعهده فردی به نام “حسین حسین پور” است که خواندن نماز و قران را در کلیه بندهای این زندان اجباری اعلام کرده است. هم چنین رئیس حفاظت این زندانی برعهده فردی به نام ” مالک” است که به آزار و اذیت زندانیان سیاسی در این زندان مبادرت می کند. در این زندان اقدامات تنبهی به صورت جمعی اعمال می شود و در صورت خطای یک زندانی کلیه زندانیان محبوس در آن اتاق به صورت فیزیکی تنبیه می شوند.