حق مسلم ما

آذر ۲۱، ۱۳۹۲

علی دایی گرد و خاک کرد !


من می‌دانستم باید برای زدن حرف حق تاوان پس بدهم اما چرا می‌خواهیم با قربانی کردن علی دایی پرسپولیس را نابود کنید؟ سایت گل- علی دایی همانطور که انتظار می رفت در کنفرانس خبری اش گرد و خاک به راه انداخت. بدون توضیح اضافی صحبت های دایی را در زیر می توانید بخوانید: واقعاً برای من جای سؤالات زیادی است اما می‌دانم که چرا این اتفاقات افتاده است. متأسفم که در فوتبال و ورزش چنین اتفاقاتی را شاهدیم و متأسفم که چنین اتفاقاتی را می‌بینیم. به نظرم همیشه بی‌قانونی را ترویج می‌دهند و اگر قانون وجود دارد باید برای همه باشد نه برای یک نفر.ما نباید فقط به دنبال یک قانون من درآوردی باشیم و فقط این قانون برای علی دایی باشد اگر من مصاحبه‌ای انجام دادم شما اجازه بدهید تا همه چیز آن مشخص و کارهایش انجام شود و سپس درباره پرونده نظر بدهید. هنوز پرونده‌ها را بررسی نکرده و نظرات را گوش نکرده‌اند. کسانی که پیگیر این ماجرا هستند در حال بررسی ماجراها هستند اما آقایان حکم صادر می‌کنند.

 چرا نمی‌گذارید به نتیجه نهایی برخی ارگان‌ها برسید و سپس درباره همه چیز قضاوت کنید و راجع به همه مسائل حرف بزنید. من گفتم آقایان قانون فقط نمی‌تواند برای علی دایی باشد اگر قرار باشد قانون اجرا شود من بدون اینکه بخواهم اسمی بیاورم به همکاران عزیز خودم اشاره می‌کنم و حتی برخی مدیرعاملان محترم و حتی سرپرستان مصاحبه‌هایی انجام داده‌اند که بدون آنکه اسم آنها را بیاورم من بخشی از آنها را می‌خوانم تا خودتان درباره همه چیز قضاوت کنید ادامه مطلب