حق مسلم ما

خرداد ۲۷، ۱۳۹۲

آیا کلید حسن قفل سید علی را باز می کند ؟


مراسم چهارمین سالگرد قتل جاوید نام "ندا آقا سلطان" در گورستان جنوب تهران (بهشت زهرا)، قطعه ۲۵۷، ردیف ۴۱، شماره ۳۲ ساعت ۵ بعدازظهر برپا می گردد. با حضور خود و تقدیم شاخه گلی‌، ضمن همدردی با بازماندگان، یاد سمبل آزادی خواهی‌ و شجاعت وی و دیگر جان دادگان و حافظان میهن به ویژه در رستاخیز مردمی ۸۸ را در با آزادی‌خواهی در برابر حکومت اسلامی، گرامی‌ بداریم.۳۰ خرداد، برابر با بیستم ژوئن؛ روز جهانی ندا
کاسپین ماکان