حق مسلم ما

خرداد ۲۰، ۱۳۹۲

خامنه ای : به کسی رای دهید که ظرفیت داشته باشد

میزان ظرفیت انسانها بر جبینشان پیداست