حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۲، ۱۳۹۲

فکس نیوز آمریکا خبر دستگیری محمود احمدی نژاد را تائید کرد !

روی عکس زیر کلیک کن و یک و نیم دقیقه اخبار فکس نیوز مربوط به دستگیری محمود احمدی نژاد را ببین  و بشنو .