حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۳، ۱۳۹۲

فال انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد 1392 !

ما با شرکت در انتخابات فقط نوع مرگ خودمان را انتخاب میکنیم !
اگر شما به رنگ سبز سیدی یا همان سبز لجنی تمایل دارید در طالع شما مرگ تدریجی و نرم دیده میشود . شما کسی هستید که دوست دارید نم نمک بمیرید , مرگ بدون درد و خونریزی .
اگر شما به رنگ قرمز علاقه دارید , در طالع شما خفه شدن دیده میشود . شما کسی هستید که خفه خواهید شد یا فیزیکی یا غیر فیزیکی یا به هر دو صورت .
اگر شما به رنگ آبی تمایل دارید , مرگ خیابانی را انتخاب کرده اید , شما کسی هستید که دوست دارید در یک ثانیه کشته شوید .
اگر شما از حامیان زنگ زرد ید , از کسانی هستید که علاقه به خودکشی دارند . قطعا شما خودکشی خواهید کرد .
اگر شما به رنگ بنفش نظر دارید , در طالع شما گزیدگی دیده میشود , آنچنان گزیده شوید که برای هفت پشتتان قبل از مرگ وصیت کنید .
ما به شما توصیه میکنیم در انتخابات ( انتصابات رهبری ) شرکت نکنید .