حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۷، ۱۳۹۲

اولین پرده از نمایش انتخابات روی صحنه رفت .

با آغاز ثبت نام از نامزدهای فرمایشی در ستاد انتخابات کشور , اولین پرده از نمایشنامه انتخابات خرداد نود و دو به کارگردانی شورای نگهبان و تهیه کنندگی سید علی آقا اکران شد .


رای نمیدهیم وانتصابات , انتخاب نما را تحریم میکنیم , چون رئیس جمهور با یک رای انتخاب و منصوب میشود نه با آرای عمومی مردم . میزان رای رهبری است !