حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۲

چه کسی برای جمعیت جوان ایران تصمیم میگیرد ؟ 60 درصد جامعه ایران جوان است !

شاید فکر کنید خامنه ای تصمیم میگیرد . حتی اگر پاسخ شما درست باشد که خامنه ای هشتاد ساله برای بیش از نیمی از جمعیت ایران راسا تصمیم میگیرد , این سئوال مطرح میشود که با کمک چه کسی این کار را میکند ؟
شرکت در انتصابات ریاست جمهوری یعنی قبول این مسئله که ما نادان و جاهل هستیم و باید فسیلانی چون نمیر المومنین نظام برایمان تصمیم بگیرند .

با شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی سید علی خامنه ای , اف کنیم بر نمیر المومنین و نمیر المومنات نظام مقدس اسلامی