حق مسلم ما

خرداد ۰۷، ۱۳۹۲

برای رسیدن به صندوق رای از رودخانه خون ندا و سهراب باید عبور کرد , مواظب باشید سرخ نشوید!


امام خون , انتخابات خونین و صندوق خونین انتخابات 88 را فراموش نکنیم ! اگر معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه را بدانیم هرگز تسلیم انتصابات فرمایشی نخواهیم شد . امسال که پای صندوق رای می رویم و رای میدهیم , مواظب باشیم تا لباسمان به خون ریخته شده ندا , سهراب و اشکان و... در کف خیابان آغشته نشود که در فقه شیعه خون نجس است , بعد از رای دادن سبابه خودمان را به مرکب خون آنها آغشته نکنیم , اگر انگشتمان مرکبی شد حتما طهارت بگیریم که در اسلام خون از مطهرات نیست , مخصوصا خون انسان . بیاد آوریم که برای دفاع از رای من و شما , آنها  کشته شدند . بخاطر دفاع از خواسته ما در عنفوان جوانی به دیار باقی شتافتند . اگر چه آنها شهدای واقعی هستند  , اما  چگونه بعد از چهار سال از رودخانه خونشان , که به ناحق ریخته شده بگذریم و خود را به صندوق خونین رای سید علی برسانیم . در حالی که قاتلان دیروز کاندیداهای امروز هستند .