حق مسلم ما

خرداد ۰۷، ۱۳۹۲

هشت دلقک سیرک نمایشی انتصابات برای سرگرمی هشتاد میلیون هوشیار

این هشت دلقک در حقیقت یک دلقک است که توسط مشاطه اعظم ( سید علی ) به اشکال گوناگونی گریم شده 


با انتصاب سعید جلیلی قیمت یک دلار به بیش از 5000 تومان میرسد