حق مسلم ما

خرداد ۰۱، ۱۳۹۲

مسابقه دو صد متر بین هاشمی و جلیلی ( جام ریاست جمهوری )


مطهری : بنده پیشنهاد می کنم برای ارزیابی توان جسمی آقای هاشمی، یک مسابقه دو صدمتر بین ایشان و آقای جلیلی بگذارید
جنتی : ساعت خواب علی آقا ,  مسابقه گذاشتیم , آقای جلیلی برنده شد . پس این ده روز چه کار میکردیم ! این هم سند

و این هم جلسه توجیهی در وزارت کشور بعد از
رد صلاحیت هاشمی و مشایی


روزنامه حریت ترکیه فاش کرد: