حق مسلم ما

خرداد ۰۲، ۱۳۹۲

تحریم انتخابات حق مسلم ماست

چرا طرفداران و سینه چاکان هاشمی , حالا که توسط مقعد مطهر امام خامنه ای , قهوه ای شده اند ! انتخابات را تحریم نمی کنند . شاید از نان خورهای رژیم هستند .