حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۲

هاشمی , خاتمی , مشایی , قالیباف , رضایی و... هیچ تفاوتی با هم ندارند !


دو گدا در خیابانی نزدیک واتیکان کنار هم نشسته بودند. یکی صلیب گذاشته بود و دیگری الله... مردم زیادی که از آنجا رد می شدند، به هر دو نگاه می کردند و فقط در کلاه اونی که پشت صلیب نشسته بود پول میانداختند. کشیشی از آنجا می گذشت، مدتی ایستاد و دید که مردم فقط به گدایی که صلیب دارد پول می دهند و هیچ کس به گدای پشت الله چیزی نمی دهد. رفت جلو و گفت: رفیق بیچاره من، متوجه نیستی؟ اینجا مرکز مذهب کاتولیک است. پس مردم به تو که الله گذاشتی پول نمی دهند، به خصوص که درست نشستی کنار یه گدای دیگری که صلیب دارد. در واقع از روی لجبازی هم که باشد مردم به اون یکی پول میدهند نه تو. گدای پشت الله بعد از شنیدن حرفهای کشیش رو کرد به گدای پشت صلیب و گفت: هی "اسدالله" نگاه کن کی اومده به ما بازاریابی یاد بده!!


نتیجه : مراقب باشید با لجبازی با یکی، سکه تان را در کلاه دیگری نیاندازید، یا رای تان را در صندوق دیگری نیاندازید! اینو گفتم که حواسمون برای انتخابات ریاست جمهوری که در پیش هست جمع باشه.
از قدیم گفتن: سگ زرد برادر شغاله , کارهای رفسنجانی , حرفهای خاتمی , رفتار مشایی و بازی ولایتی و...هماهنگ با کیهان و سپاه و رهبری است . این بازیها برای گرم کردن تنور انتخابات است . دوباره گول نخوریم ! این بازی را راه انداختند تا بتوانند اکبر یا علی اکبر را بیاورند .

منبع فیس بوک