حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۰، ۱۳۹۲

ممد بیا داغش کن !

قطعا فردا علی اکبر هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور می رود , ثبت نام میکند و رئیس جمهور میشود . الیوم حضور اکبر کوسه واجب شرعی است ! حالا سید علی خامنه ای چه میکنه ؟چه میکنه این کوسه ؟ خودش سید علی رو درست کرد خودش هم داره خرابش میکنه ! ؟ رای مردم هیچ ارزشی نداره .

آیت الله سیستانی حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی را امری واجب اعلام کرده است و آیت الله وحید خراسانی از آیت الله هاشمی خواسته است ایثار کند و وارد صحنه مبارزه انتخاباتی شود. ایلنا

حق مسلم ما : همانطور که قبلا هم گفتیم این بازی انتخابات یک جنگ زرگری است و یک سیاه بازی برای کشاندن مردم پای صندوق ها , ملا سیستانی گفته حضور اکبر واجب است و این یعنی فتوای شرعی که نقطه پایانی است بر بازی انتخابات رژیم . هر بار این اخوندها یک جنگولک بازی دارند تا تنور انتخابات را داغش کنند . حالا ممد بیا داغش کن .