حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۱، ۱۳۹۲

جاوید شاه !

جانا سخن از زبان ما میگوئی !
بعد از گذشت بیش از سه‌ دهه از درگذشت محمد رضا پهلوی بار دیگر شعار جاوید شاه در اجلاس شورای ملی رضا پهلوی طنین انداز شد.اگر منظور از جاوید شاه، شخص محمد رضا پهلوی مرحوم است که ایشان به رحمت ایزدی پیوسته است اما اگر منظور خود رضا پهلوی باشد این موضوع را پیچیده تر می کند چرا که ایشان بارها گفته اند که یک شهروند عادی هستند اما در عمل رضا پهلوی با سکوت خود در مقابل این شعار، ثابت کرد که هنوز در سر خود سودای پادشاهی را می‌پروراند و در این میان واژه “ملی‌” در شورای رضا پهلوی مورد اجحاف قرار گرفته است.
بی اختیار به یاد حکایتی افتادم که در آن به نکته های بسیاری می توان رسید: کریم خان زند بنیانگزار آخرین سلسله بومی آن زمان که شاه وشاه پرستی مد روزگار بود می گفت: به من شاه نگویید وکیل الرعایا بگویید با فرو تنی زمامداری کردند وسلسله شان با مظلومیت شهید شد ولی الگویی شد برای تمام زمامداران که خودرا وکیل وخدمت گذار مردم بدانند کاش از پیشینیانمان درس می آموختیم مردم باید همگی آگاه مسئول وقدرتمند شوند ودیگر رعیت نباشند وخودشان زمام امورشان را در سرزمین هایشان به عهده بگیرند.جاوید مردم متمدن قدرتمند غیور ومسئول وکارا خردورز و مستقل. مطلب بالا کپی از وبلاگ مهدی پرپنجی , عکس از وبلاگ حق مسلم ما