حق مسلم ما

فروردین ۲۰، ۱۳۹۲

از تونس تا روسیه ! لخت شدن برای آزادی و برابری


سیاستمداران بلند پایه آلمان و روسیه ناگهان با سینه های برهنه چند زن روبرو شدند. از این میان واکنش پوتین جالب توجه است که هر دو شصت دستش را به نشانه تایید بالا آورده است . تماشای صورت بقیه این سیاستمداران بلند پایه نیز خالی از لطف نیست. این زنان از اعضا گروه "فمن" بودند و پوتین را دیکتاتور خواندند. اعتراض آنها به نبود آزادی در روسیه و حمایت از امینه ( دختر تونسی ) عنوان شده است. در ویدیو زیر نیز می توانید کل ماجرا را ببینید.