حق مسلم ما

فروردین ۲۱، ۱۳۹۲

آیت الله خامنه ای : سید محمد خاتمی امید حکومت اسلامی و خار چشم دشمنان است !

ولی امر مسلمین جهان حضرت امام آیت الله سید علی حسینی خامنه ای ( ص ) در حالی که آفتابه بدست از مستراح کوچک گوشه حیاط بیت معظم اله خارج میشد , در پاسخ به خبرنگار استکبار جهانی گفت " سید محمد خاتمی امید رژیم اسلامی و خار چشم دشمنان صهیونیست است " . امید مستضعفین جهان ادامه داد " چه کسی بهتر از سید محمد " . خبرنگار استکبار زده صهیونیست که بسیار دستپاچه شده بود و از پاسخ معظم اله غافلگیر شده بود پرسید : چچچچ چچچر چرا ؟ مگر محمد از سران فتنه نیست , میکروب سبز نبود و... آیا شما تغییر نظر داده اید ؟ حضرت امام خامنه ی , نماینده الله بر زمین جواب فرمودند " در مستراح بعد از استبرائ شرعی , به ذهن مان رسید بهترین گزینه سید محمد خاتمی است " خلف امام حسین ( ع ) و فرزند امام رضا ( ع ) اضافه فرمودند به هزار دلیل . اول اینکه.... سید محمد خاتمی تنها آدم حرف گوش کن  


بود که بعد از انتصاب به مقام رئیس الوزرا ئی , خوب حرفهای ما را اجرایی میکرد و تدارکاتچی خوبی بود ! دوم اینکه , خوب بلد بود با پنبه غربی ها را سر ببرد و رنگشان کند , که هر روز برایمان یک تحریمی درست نکنند . سوم اینکه سید محمد از فامیلمان است و چاقو دسته خودش را نمی برد . ! چهارم اینکه ولایتمدار تر و ترسو تر از محمد سراغ دارید که مو به مو اوامر ملوکانه ما را اجرا کند . ! پنجم اینکه امت اسلامی ایران فکر میکنند رئیس الجمهور اسلامی کاره ای است , و خیال میکنند سید محمد میتواند برایشان کاری بکند , نمی دانند هم من و هم سید محمد فقط و فقط با چخان بازی و چرب زبانی سر شان را کلاه میگذاریم .!
ششم اینکه با حضور او شور انتخاباتی برگزار میشود تا غربی ها ببینند 120 درصد مردم در انتخابات شرکت کردند , و بیش از صد در صد به نظام رای دادند . هفتم اینکه سید محمد تنها متخصص حفظ نظام بدون درد و خونریزی است , و آمدن او هشت سال بر عمر امامت ما بر رعیت مردم اضافه میکند .
هشتم اینکه وقتی سید محمد رئیس دفتر ما باشد , مردم را خوب بلد است سرگرم کند ! و کسی از ما انتقاد نمی کند و ما با خیال راحت ساعتها با دوستانمان کنار آتش میشینیم و سلامت حامد کرزای را از خدا مسئلت میکنیم بدلیل این محصولات صادراتی خوبش , و نگران چیزی نیستیم.
در حالی که ولی امر , آفتابه مسی را از آب حوض پر میکردند تا لب حوض آب بگذارند تا برای دفعه بعدی آماده باشد , خبرنگار استکبار صهیونیستی از آقا پرسید : دکتر محمود احمدی نژاد چه ؟ 
آقا فرمودند انا الله و انا علیه راجعون !
بعد هم آقا از حیاط وارد ساختمان ساده خودشان شدند تا نان و سیب زمینی بخورند , امکان ادامه مصاحبه تا زمان قضای حاجت بعدی معظم اله ممکن و میسور نبود !