حق مسلم ما

فروردین ۲۳، ۱۳۹۲

احمدی نژاد : شورای نگهبان یکی را رد صلاحیت کند دیگری می آید

همه یاران محمود خالی بند , آماده اند تا به صحنه بیایند ! کسانی که در هشت سال گذشته محکم و استوار در کنار او بوده اند و از مردم روگردان , از اسفندیار رحیم مشائی تا هدیه تهرانی !
محمد مومن، عضو شورای نگهبان می‌گوید: «ما اگر بوی انحراف از کسی احساس کنیم شبهه‌ای نداشته باشید که او را رد صلاحیت خواهیم کرد.» جریان انحرافی عنوانی است که حامیان حکومت به تیم محمود احمدی‌نژاد می‌دهند.